FAQ

Waarom een weg-met-de-walvis website?

Deze Hyve is een verzamelplaats voor iedereen die inziet dat het uitroeien van de walvis een prioriteit van de mensheid zou moeten zijn.

Waarom haten jullie walvissen zo?

Er zijn net zoveel redenen om tegen walvissen te zijn als walvissen. In de regel haten de leden van deze hyve walvissen echter niet. Wij zijn niet anti-walvis, wij zijn pro-mens!
Een enkeling zal vanwege traumatische ervaringen in het verleden wat fel reageren als het Grijze Gevaar ter sprake komt, maar het merendeel van onze leden bestaat uit beleefde, bewuste burgers die zich zorgen maken over de toekomst van de wereld.

Maar wat is er dan mis met walvissen?

De pro-walvislobby heeft helaas een dikke vinger in de pap bij de internationale media, anders zou je deze vraag niet hoeven te stellen. Wij hopen op deze website wat tegenwicht te kunnen bieden.

Walvissen dragen bij aan het broeikaseffect, en aan de stijging van de zeespiegel. Een zee die, zo benadrukken wij, uit sterk geconcentreerde walvissenurine bestaat. Filteren heeft geen zin zolang er nog walvissen in rondzwemmen.

Er zijn meerdere gevallen bekend waarin walvissen mensen of zelfs schepen aanvielen. Ook bederven ze onze dagtripjes met hun strandingen. Hoewel wij de zelfmoord van walvissen in principe toejuichen, zouden wij liever zien dat ze dit buiten onze stranden deden, en ook zonder te ontploffen.

Visetende walvissoorten concurreren met de mens om vis. Sinds de walvisvaart is gestaakt, is een steeds groter aantal vissoorten met uitsterven bedreigd. Toeval?

Daarnaast zijn er mensen die niet zozeer tegen walvissen zijn, maar meer vóór walvisvaart. De walvisvaart is een eeuwenoude traditie, waarin Nederland tot voor kort een belangrijke rol spelen. Velen zouden de glorie van het vaderland, de mannelijkheid van helden met baard en harpoen weer terug willen zien. Wij ook!

Daarnaast zijn walvissen ook vies, lelijk en maken ze herrie. Hun a-sociale formaat tart elke beleefdheidsnorm: de blauwe vinvis is het allergrootste dier dat ooit geleefd heeft! En niemand zegt daar wat van, terwijl mensen van twee meter al het nodige commentaar op hun grootte te verduren krijgen.

Inderdaad! Weg met de Walvis! Wat moet ik doen?

Je kan op het knopje ‘lid worden’ drukken, linksboven op onze hoofdpagina.

Ik dacht meer aan echte actie…

Wij organiseren ook demonstraties, en overwegen de oprichting van een politieke partij. Als leden van deze Hyve er op eigen kracht opuit willen trekken om walvissen te doden, hebben ze natuurlijk onze zegen, maar wij kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag.

MONGOLE!!!11! Julie MeoTeN d00d!!!!111!

Eén van de grootste nadelen van deze site is dat iedereen hier kan posten. Wij gaan graag in discussie met onze tegenstanders – de kracht van onze argumenten maakt hen vaak tot medestanders. Aan analfabete scheldpartijen, doodsbedreigingen of verwensingen met onaangename ziektes hebben we geen boodschap.

Ga fijn daar dyslectisch zitten wezen, en kom niet bij ons klagen als er straks een walvis door je straat zwemt.

Ik kan wél spellen en nadenken, maar toch ben ik het met jullie oneens. Wat nu?

Er is alle ruimte voor discussie hier op deze website. Vrijwel niemand van ons wil graag walvissen vermoorden, maar we zien geen alternatief. Als je in staat bent de kwestie ook vanuit ons oogpunt te zien, en beleefd blijft, horen we graag wat je te zeggen hebt.

Is deze website een grap?

Wij vinden het jammer dat veel mensen dat denken. Het is moeilijk om op deze vraag antwoord te geven: als we zeggen dat het geen grap is, gelooft men dat niet. Het voortbestaan van de menselijke soort, wereldwijde klimaatverandering, mariene ecologie ons lijken dat serieuze onderwerpen. Toch?